top of page
49.jpg

Činit harmonii mezi vztahem a výkonem

v jakékoli životní situaci

vnímám jako obohacení naší civilizace

Úvodem

 

Pojďte rozvinout svůj potenciál. Na co čekat? Znovuobjevte své silné stránky a navazující příležitosti. Ukotvěte se v oblastech, kde se Vám žije v hojnosti. Přijměte na krátkou chvíli sebepoznání. Posviťte si na TO, co dlouho leží v koutech Vaší mysli, možná bolí, a nemusí už tam být. Přijďte se dát do pořádku.

 

Umět využívat své získané znalosti, dovednosti, vrozené schopnosti, naučit se pracovat se svou životní energií, zvládat balancovat vztahy a integrovat životní zkušenosti, to jsou činností, které vedou k pocitu naplnění ze života a k osobním úspěchům.

 

Je spoután, kdo myslí, že je spoután. Je osvobozen, kdo myslí, že je osvobozen

Na co se při schůzce zaměřuji?

 

S Vaším svolením analyzuji situaci. Pomáhám Vám odstranit překážky a problémy, které Vám brání v pocitu klidu a snižují nebo omezují Váš výkon (v práci, v osobní sféře) nebo Vaše vztahy (k sobě, k druhým).
 

Při konzultacích rozvíjím úhly pohledu na životní a pracovní situace. Předávám znalosti, nacvičujeme dovednosti a podporuji Váš životní postoj. Jsem diskrétní partner k tématům, která z citlivých důvodů nechcete řešit s jinými. Vědomě aktivuji změny. Posouvám Vás vpřed z míst, kde Vám není dobře, nebo se Vám nedaří nalézt tu správnou cestu ke štěstí.

Jsem zastáncem malých změn s velkým dopadem

Datový_zdroj_5.png

Nevíte, zda řeším i to, co trápí Vás?

Poraďte se se mnou. Napište, zavolejte.

Jak schůzka probíhá?

 

Věnuji Vám 100% pozornost. Naslouchám Vašemu příběhu. Pracuji s Vaší osobností.

Využívám psychoanalýzu, poznání, své zkušenosti a schopnosti k tomu, abych Vám pomohl. Zařazuji, co říkáte, do různých systémů (studií odborníků) a vyhodnocuji stav.

 

Následnou spoluprací Vám pomáhám překonávat překážky, které se ve světle otázek objevují. Urychluji Vaše poznání o sobě a realitě, jaká je. Hledáme společně cesty, které jste zatím neprošlapali. Podporuji Vaši vůli na cestě za stanoveným cílem.

Musím rovnou upozornit, že taková cesta má několik vývojových stupňů. Podobnost lze spatřit v zastávkách při horské túře při zdolání vrcholu. Ten, kdo vytrvá, může se těšit na pocit seberealizace. Netřeba se ale bát. Povedu Vás po bezpečných cestách. Praktikuji citlivé techniky a formy. Volím harmonické tempo. Vždy máte právo „veta“. Nehledejte u mě cesty nátlaku a autoritativního chování.

Považuji za umění, když si s kapkou mé inspirace ukrytou v otázkách,
klient nalezne „svou“ cestou k cíli

Proč mít osobního kouče nebo konzultanta?

 

Protože na náročnost a rychlost změn ve světě lidí nás nemůže připravit ani škola, ani rodiče, a mnohdy ani samostudium. Přátelé, se kterými sdílíme často svou bolest, však nejsou profesíonály. Neumí nás zbavít našich bolestí natrvalo, ikdyž to s námi myslí dobře. A každý se chce úspěšně vypořádat se situacemi, které do našeho života vstupují, ať chce nebo nechce.
 

Asi nikdo ráno nevstává s pocitem, že dnes se chce cítit špatně, být neúspěšný, rozvrzat si vztahy, kde to půjde apod. Málokdo má zájem dokola opakovat ty samé chyby, nebo si ničit sebevědomí, případně svůj život vzdát. To už se dotýkáme oboru psychiatrie.

Rychlá identifikace osobních interferencí, které člověka omezují,
je prevencí stability na vlně úspěchu

Kde schůzky probíhají?

 

Po domluvě se scházím na neutrální půdě v nějakém příjemném prostředí (kavárny, čajovny, procházky v parku a podobných prostředí), kde se dobře povídá a kde nejsme rušeni. Je možné se domluvit i on-line přes volně dostupné aplikace (SKYPE, Messenger atd.)

Život má hluboký smysl, když jsme činorodí s klidnou myslí a mírem v srdci

Dárkový-poukaz-univerzální-SDÍLENÍ-FB.pn
bottom of page