top of page
43.jpg

Zaměřuji se na vnitřní motivace, tvoření si pozitivní energie a rozvoj stránek, které vedou k nadstandardním výkonům

kruh-+-podklad.png
Datový_zdroj_5.png
CÍLE
kruh-+-podklad.png
Datový_zdroj_5.png
VÝKON
kruh-+-podklad.png
Datový_zdroj_5.png
VÝSLEDKY
kruh-+-podklad.png
Datový_zdroj_5.png
OSOBNOST
kruh-+-podklad.png
Datový_zdroj_5.png
ROZVOJ

Konkurenční pracovní prostředí 21. století požaduje výsledky. Pro jejich dosažení je třeba každodenní vysoký výkon podmíněný pozitivním vnitřním postojem, přizpůsobivostí a dostatkem energie.

K efektivnímu plnění úkolů a dosahování cílů potřebujeme všichni vnitřní motivaci, vnější inspiraci, energii, uvážené chování a zvládání překážek, které se nám dříve či později postaví do cesty. Průběžně se rozvíjíme na základě úspěchů a neúspěchů. Při plnění úkolů budujeme své sebevědomí. Prací získané informace je třeba si osvojit nejen teoreticky, ale především se naučit je prakticky uplatňovat při všech vhodných příležitostech. Mistrovství docílíme vytrvalou prací a překonávámím svých mezí.

 

Každý z nás osobní rozvoj potřebuje, ať už si o pomocnou ruku říká nebo ne

 

Kdo má dnes ve firmě čas a odbornou způsobilost předat EFEKTIVNĚ zkušenosti, informace, nacvičovat dovednosti, dávat zpětné vazby a rozvíjet jedince nebo týmy?

Krátkodobý stres, založený na nátlaku splnit cíle, je výkonnostně prospěšná věc.
Ale když v něm žijete pět let, máte hlavu ve svěráku.
Věděli jste, že tlak tvoří protitlak? Nikoliv výsledky nad očekávání?

 

Já i mí klienti můžeme potvrdit, co říkal Henry Ford: „Spokojený zaměstnanec udělá více práce, než tři nespokojení.“ Proto měňte své zaměstnance v nadšence toho, co dělají!

 

Různé dotační programy Vám také mohou rychle pomoci s rozvojem klíčových pracovníků.

Kterou stránku je třeba u Vašich zaměstnanců posílit, aby byl výkon jedinců nebo týmu 100%?

Znalosti

Informace

Dovednosti

Soft-skills

Psychický postoj

Motivace, Energie, Chování

Styly učení, na které se se mnou můžete těšit: 

strom.png

LEKTORSTVÍ

strom.png

MENTORSTVÍ

strom.png

KOUČOVÁNÍ

Lektorství „in class“ forma předání a prohloubení odborných znalostí, čerpající z praxe a výzkumů světově uznávaných lidí. Interaktivní forma výuky zajišťuje nácvik do praxe po ukončení edukace. Součástí je doporučená odborná literatura. 

Mentorství vedení zaměstnanců nácvikem nových nebo zefektivnění stávajících dovedností. Aplikace efektivních odborných znalostí. Praktická forma výuky v reálném prostředí s konfrontací osobních výkonů, využitím situačního managementu a zpětných vazeb. Důraz je kladen na okamžitý a spočitatelný výkon navyšující ihned firemní cíle. 

Koučování zaměstnanců. Jde o myšlenkové konstruktivní vedení k pozitivnímu psychickému postoji, revizi vnitřních motivů a sebeuvědomí reálného chování. Opakování technik vede k uspořádání vlastního myšlení a sebe-výuce. Vedlejším efektem je vnitřní zklidnění, nutné pro každodenní opakování „pracovního“ výkonu.  

Učím interaktivní formou řídit sebe i druhé. Nastavuji rovnováhu mezi vztahovou a výkonnostní rovinou zaměstnanců a týmů. Těšit se můžete na nové odborné poznatky, znalosti a inovativní techniky aplikované praxe. Na větší projekty nejsem sám.  

Výsledkem naší spolupráce může být aktivace malých změn 
s velkým dopadem na rozvoj lidí a růst firemních výsledků

které stránky Vašich zaměstnanců můžu rozvinout,
ať firemní výsledky rostou nahoru?

Vyberte si z prověřených služeb:

1. Strategická (výkonnostní a vztahová) analýza  

 • Získejte strategické informace o Vašich lidech a týmech z pohledu nezávislého subjektu 

 • Zefektivněte své taktiky při konkurenčním boji dle silných a slabých stránek psycho-diagnózy svých zaměstnanců. Vyhněte se nepříjemnostem, které mohou mezi osobnostmi na pracovišti vznikat. 

 • Rozsah - FrontlineManagement 

 • Role pozorovatele na pracovišti přináší informace o reálné situaci potřeb lidí k dosažení firemních cílů. Způsob provádění je stínování pracovníků při reálné práci (on-line spot coaching, one on one, schůzky, mítinky, týmové mítinky, trénink apod.) 

 • 3 – 5 dní po cca 4 hodinách 

 

2. Evoluce psychického postoje 

 • Zvyšte výsledky firmy nabídkou uspořádat si své vnitřní motivace s následným efektem spokojených zaměstnanců (mindset) 

 • Nabídněte svým lidem doplnění energie a umění si energii udržet po celý den zážitkovým školením, sebepoznáním s kapkou psychologie 

 • Lidé, kteří projdou tímto školením, jsou pozitivně nabití a vnitřně připraveni čelit výzvám, aplikovat nové techniky ve své branži 

 • Interaktivní in-class školení se věnuje vnitřnímu nastavení jedince. Zejména při pracovním kontaktu s vnitřním a vnějším klientem. Aktivní workshopové školení dává příležitost k vnitřní transformaci. Oba dny se věnují poznávání a sebepoznávání v různých pracovních situacích a jejich dopadu na to, jak se následně cítíme. Pracujeme s energií a odvahou vyjít pozitivně vstříc změnám ke spokojenosti a nevyčerpat se. Celým školením se prolínají společné aktivity, rozvoj silných stránek, příležitostí a přirozených analytických schopností. Speciální literatura doprovází celý program 

 • 2 dny 

 

3. Manažerské dovednosti vedení lidí 

 • Obohaťte management o funkční taktiky vedení směřující k dlouhodobému plnění firemních výsledků přes vztah k lidem, se kterými spolupracuji 

 • Životní cyklus zaměstnance má svá pravidla. Poznejte zákonitosti, doučte se znalosti, prohlubte dovednosti leadershipu, „people managementu“. Následující nácviky fixují správně návyky v budoucí praxi. Vše pod dohledem dvou profesionálů 

 • Konkrétně se věnujeme 100% výkonu prodejce, navázání přirozených vztahů, manažerským stylům vedení lidí a efektivním technikám (vlastnímu postoji, adekvátní komunikace, časové dotace, různým typům zpětných vazeb, stimulacím, atd.)

 • Výsledkem je, že po tomto aktivním školení jsou klienti schopni zařadit své lidi odborně dle vrozených schopností a praxí získaných dovedností. Přizpůsobují tomu styl práce. Zaměstnancům dává práce smysl a cítí se vnitřně na správném místě.  

 • 2 dny 

 

4. Prodejní dovednosti (retail, call centrum) 

 • Dopřejte svému prodejnímu týmu poznat i další cesty, jak se dají prodat služby 

 • Zaměřeno na „umění“ prodávat a současné trendy prodeje (tipy přímo z terénu). Obsahem je výuka struktury prodejního hovoru, tipy na zkušenosti předních světových odborníků v oblasti 

 • 2 dny 

 

5. školení pro trenéry (Train the Trainers) 

 • I trenér ocení lektora, zejména když ovlivňuje myšlenkový tok lidí ve firmě 

 • Zacíleno na lektorské znalosti, dovednosti a rozvoj vrozených schopností formou aplikované praxe 

 • Nauka nejen jak efektivně školit, aby měl školitel dobrý pocit ze své práce, ale jak umět postavit školení tak, aby si z něj školený odnesl, co je cílem 

 • Výuka interaktivního myšlení výuky, lektorských energizujících taktik, zvládání osobního stresu, umění práce s energií skupiny 

 • 2-3 dny pro menší skupiny 

 

6. Mentoring 

 • Mentor pracuje v terénu s lidmi, kteří májí zájem se zlepšovat na své pozici přímo v praxi bez omáčky kolem. Mentor je vzorem a jde příkladem. Rozsah zkušeností a nabídky dle domluvy  

 • Zlepšení v odborných dovednostech (soft-skills), které pomáhají k pracovní výkonosti, oprášení paměti, úpravě emočních kotev i k osobnímu růstu 

 • Systém spolupráce je následovný. Seznámení, nastavení očekávání, výkon v terénu (co je cíl, komunikace o technikách vedoucí k 100% výsledku, praktikuje Váš člověk a následně ukazuje mentor), zpětné vazby, zápis z mentorovací schůzky 

 • Max 5h denně v terénu 

 

7. Koučink - coaching 

 • Privátní schůzka na příjemném místě. Ko-aktivní pohovor pro ty, kteří chtějí a mají potřebu upravit své vnitřní prostředí, nastavení, postojovou (vnitřní motivační) rovinu formou etické a citlivé rozpravy mezi čtyřma očima 

 • Syndrom vyhoření? Demotivace? Vyčerpanost? Disharmonie? Negativa? Překážky? Vnitřní kritik? Nálepkování? Klapky na očích? To vše a mnohem více spadá do koučinku

 • Klient si přinese na schůzku problém, který chce řešit. Zkoušel ho již řešit a už si zkrátka neví rady.
  Po schůzce klient odchází s vnitřně sestaveným návodem, CO a JAK udělat. Přemýšlí nad novým úhlem pohledu. Těší se na řešení problému dle svých možností, schopností a prostředí, ve kterém se pohybuje 

 • 2h jeden problém 

 

8. Trénink na míru 

 • Dle Vašich požadavků a společné domluvy 

Partneři
Clientology.png
albert.png
Comdata.png
ČEZ.png
Snímek obrazovky 2023-07-27 v 13.20.50.png
bottom of page